Hotel si Restaurant Vila Flora Mediaş

Castelul din Medias

 

Dintre fortificaţiile oraşului, în mod cert, cele mai vechi sunt grupate în ansamblul situat în centrul oraşului, pe o colină ce domina Piaţa Republicii, şi sunt cunoscute sub denumirea de "Castelul". Prima atestare documentară este cea din anul 1450, în care se face referire la văduva comitelui Nicolausz Szasz, fost castelan al mai multor cetăţi, printre care Mediaşul şi Tălmaciul. Deci, la aceea dată castelul exista, dar azi ştim că fortificaţia de pe acest loc putea fi mult veche, din moment ce încă la sfârşitul secolului XIII exista aici o biserică, iar poziţia geografică în sine se pretă în cele mai bune condiţii la o fortificare    

  Turnul Clopotelor este situat pe latura de vest a fortificaţiei, având, de la data ridicării sale, rolul de turn de poartă. Este o construcţie prismatică, cu un plan uşor trapezoidal, şi se înalţă pe şapte niveluri, ultimul etaj fiind format dintr-o elegantă galerie exterioara din lemn, în interiorul căreia sunt plasate clopotele bisericii.  Deasupra se ridică acoperişul înalt, piramidal. În interiorul turnului, accesul spre nivelurile superioare se realizează prin scări de lemn, cu excepţia situaţiei dintre primele doua etaje, unde o scară este construită în interiorul zidului.

Turnul Marie apăra partea sud estică a fortificaţiei. Este un turn  interior, părţile inferioare construite din piatră.
          La nivelul parterului, în încăperea folosită în evul mediu drept capelă, se păstrează fresce reprezentând o "Coborare de pe cruce", apoi "Mielul cu stindardul", iar de jur împrejur, atributele celor patru evanghelisti.
          Partea superioara a edificiului, construită din cărămidă, aparţine unei refaceri de după anul 1500.

 Turnul Funarilor (Frânghierilor), numit astfel după breasla care îi asigura apărarea, are şapte niveluri. Ultimul, scos în rezălit, se sprijină pe o friză de consolă între care se află guri de aruncare.
         Deasupra, de jur împrejur, prin grosimea zidului se deschideau ferestre de tragere pentru arme de foc, apoi urma acoperişul piramidal.
       În interior, primele trei niveluri au fost boltite, iar următoarele erau despărţite prin planşee de lemn.

Turnul Şcolii. Situat în partea de nord-vest a incintei, acest turn este înglobat în clădirea şcolii construite în 1713. Era un turn de flancare construit cu trei laturi în exteriorul zidului, fapt ce pledeaza pentru încadrarea sa în construcţiile din prima jumătate a secolului al XV-lea. Avea forma unei prisme de plan rectangular şi avea un acoperiş piramidal.

 Turnul Pietrarilor.Acest turn se impune şi delimitează adevăratul teritoriu al Mediaşului de altadată, străjuind ca un ostaş la apărarea graniţelor. A fost construit în anul 1507 ca una din porţile de intrare în cetatea Mediaşului.
           În interiorul turnului şi-au desfşăşurat altă dată breasla pietrarilor şi a zidarilor.
          După atâţia ani Turnul Pietrarilor îşi păstreaza stilul, deşi orasul a suferit multe schimbări şi modernizări.